Úvod

Energie z každého zrna

Budoucnost podsítných frakcí koksu, antracitu a uhlí již není na filtrech nebo v ovzduší. Díky technologii EcolBriq® využijeme každé zrnko Vašeho odpadu.
Energetické EcolBriq® vyrobené z frakce 0-40 mm mohou nahradit až 5 % základních surovin.

RECYKLOVATELNÉ ODPADY

EcolBriq®

využití podsítných frakcí vznikajících při výrobě a manipulaci se vstupními surovinami

Výroba a manipulace
5%
materiálu
nelze přímo využít
Výroba a manipulace
Termický proces
25MJ/kg
výhřevnost
energetické EcolBriq®
Termický proces
Energie a nauhličení
100%
využití
posítných frakcí
Energie a nauhličení
Podsítné frakce
0-40mm
frakce
podsítného materiálu
Podsítné frakce
EcolBriq®
0
prašnost
EcolBriq®

Energie z prachu

Podsítné frakce koksu, antracitu a uhlí za studena zbriketizujeme technologií EcolBriq® tak, aby mohly plnit energetickou, nebo nauhličovací funkci . Energetické EcolBriq® jsou vhodné pro teplárny, tepelné elektrárny a provozy, kde se spaluje uhlí, koks a antracit. V hutních provozech a při procesech s redukční atmosférou lze podsítné frakce přidat do vícesložkových EcolBriq® a zde pak fungují jako nauhličovadlo.

Odpady

25MJ/kg
výhřevnost
0
poplatky
za skládkování
0-40mm
velikost
aplikovatelných materiálů

EcolBriq® na míru

Vlastnosti briket EcolBriq® ladíme dle potřeby každého zákazníka, na základě dostupného odpadu, druhů pece či potřebných vlastností vstupní suroviny. Vždy však ručíme za to, že se EcolBriq® stane kvalitní kostrou vaší taveniny v peci a ne zátěží pro filtry.

  • Výborný poměr pevnost/tavitelnost
  • Minimální zátěž pro filtry pecí
  • Minimum pojiv a aditiv
  • Recyklace prachového i kusového odpadu (frakce 0 – 40 mm)

Vaše receptura do tří měsíců

2.
týden
Analýza

Přijmeme cca 100 kg–1 t materiálu do výrobny, zahájíme první testy a pokusy s materiálem. Hledáme optimální výrobní postupy.

5.
týden
První vzorky

Vyvineme recepturu vaší vsázky EcolBriq® na míru. Obvykle se jedná o cca 5 druhů briket z každé zamýšlené výrobní šarže.

10.
týden
Testy a obohacení

Odzkoušíme ve vašem agregátu a doladíme recepturu dle vašich požadavků.

15.
týden
Začátek výroby finálního produktu

Zahájíme sériovou výrobu briket s vaší recepturou na naší výrobní lince.

2.
týden
Analýza

Přijmeme cca 100 kg–1 t materiálu do výrobny, zahájíme první testů a pokusy s materiálem. Hledáme optimální výrobní postupy.

5.
týden
První vzorky

Vyvineme recepturu vaší vsázky EcolBriq® na míru. Obvykle se jedná o cca 5 druhů briket z každé zamýšlené výrobní šarže.

10.
týden
Testy a obohacení

Odzkoušíme ve Vašem agregátu a doladíme recepturu dle vašich požadavků.

11.
týden
Návrh Vaší linky

Navrhneme konstrukci linky přímo pro váš provoz.

16.
týden
Zahájení výroby linky

Výroba prvních částí automatické linky.

16.–50.
týden
Instalace linky

Vaše linka stojí na místě a je plně připravena.

53.
týden
Zahájení vlastní výroby

vsázky EcolBriq®.

Objevíme hodnotu vašeho odpadu

Svěřte se nám, jaký typ odpadu vytváří Váš provoz a my pro Vás navrhneme recepturu pro výrobu EcolBriq® dle Vašich potřeb. Vznikne tak vaše unikátní EcolBriq® briketa.

Napište nám

Kontaktujte nás: