Úvod

Cirkulární ekonomika minerální vaty

Umíme zrecyklovat 100 % odpadů, které vznikají při výrobě minerální vaty.
Pomocí technologie EcolBriq® zbriketizujeme podsitné frakce bauxitu a veškeré výrobní odpady.

RECYKLOVATELNÉ ODPADY

EcolBriq®

plnohodnotná náhrada bauxitu a čediče vyrobená z vašich odpadů a vedlejších produktů

Vstupní suroviny
45%
nahrazeno
EcolBriq®
Vstupní suroviny
Výroba
100%
recyklace
odpadů z výroby
Výroba
Produkty
 CO2
snížení
uhlíkové stopy produktu
Produkty
EcolBriq®
70%
EcolBriq®
tvoří odpad
EcolBriq®
Odpad z výroby
 0Kč 
poplatky
za skládkování
Odpad z výroby

Zisk zrozený z odpadu

Váš výrobní odpad za studena zbriketizujeme tak, aby mohl nahradit část vstupních surovin ve vašem pecním agregátu. EcolBriq® může obsahovat různé druhy minerální vaty (včetně II. jakosti), dále pak zbytky kameniva, lávu z pod pece, bauxit, čedič, koks atd.

Benefity

 • Kvalitní vstupní surovina
 • Redukce spotřeby bauxitu a dalších surovin
 • Snížení CO2
 • Plná recyklace odpadů z výroby
 • Redukce prašnosti

Zavedení bezodpadového provozu

Díky našemu vlastnímu výzkumu jsme pro našeho klienta vyvinuli multi-komponentní EcolBriq® , která recykluje 100 % odpadů vznikajícího při výrobě minerální vaty. Původně se přitom minerální vata vyráběla pouze z přírodních surovin a odpady se skládkovaly.
70%
EcolBriq® tvoří odpad
minerální vata, láva z pod pece a podsítné frakce bauxitu, či čediče
30tis.
t/rok
odpadů z výroby
neodvezeno na skládku
1000
kamionů ročně
úspora dopravy
300tis.
tun
materiálu recyklováno
od roku 2003

EcolBriq® na míru

Vlastnosti briket EcolBriq® ladíme dle potřeby každého zákazníka, na základě dostupného odpadu, druhů pece či potřebných vlastností vstupní suroviny. Vždy však ručíme za to, že se EcolBriq® stane kvalitní kostrou Vaší taveniny v peci a ne zátěží pro filtry.

Benefity

 • Výborný poměr pevnost/tavitelnost
 • Minimální zátěž pro filtry pecí
 • Minimum pojiv a aditiv
 • Bezodpadový provoz
 • Recyklace prachového i kusového odpadu
 • Možnost recyklace všech typů vaty

Reference

Výrobní linka EcolBriq®

Poskytujeme nejen zpracování odpadu na naší centrální lince, ale nabízíme vám i zajištění vaší vlastní linky, celého procesu a veškerého know-how pro produkci EcolBriq® přímo ve vaší lokalitě. Samozřejmě na klíč.

Benefity

 • Plně automatizovaná linka
 • 1 linka, až 10 druhů odpadů
 • Žádná doprava
 • Výrobní kapacita – až 500 kt/rok

Receptura do tří měsíců

2.
týden
Analýza

Přijmeme cca 100 kg–1 t materiálu do výrobny, zahájíme první testy a pokusy s materiálem. Hledáme optimální výrobní postupy.

5.
týden
První vzorky

Vyvineme recepturu vaší vsázky EcolBriq® na míru. Obvykle se jedná o cca 5 druhů briket z každé zamýšlené výrobní šarže.

10.
týden
Testy a obohacení

Odzkoušíme ve vašem agregátu a doladíme recepturu dle vašich požadavků.

15.
týden
Začátek výroby finálního produktu

Zahájíme sériovou výrobu briket s vaší recepturou na naší výrobní lince.

2.
týden
Analýza

Přijmeme cca 100 kg–1 t materiálu do výrobny, zahájíme první testů a pokusy s materiálem. Hledáme optimální výrobní postupy.

5.
týden
První vzorky

Vyvineme recepturu vaší vsázky EcolBriq® na míru. Obvykle se jedná o cca 5 druhů briket z každé zamýšlené výrobní šarže.

10.
týden
Testy a obohacení

Odzkoušíme ve Vašem agregátu a doladíme recepturu dle vašich požadavků.

11.
týden
Návrh Vaší linky

Navrhneme konstrukci linky přímo pro váš provoz.

16.
týden
Zahájení výroby linky

Výroba prvních částí automatické linky.

16.–50.
týden
Instalace linky

Vaše linka stojí na místě a je plně připravena.

53.
týden
Zahájení vlastní výroby

vsázky EcolBriq®.

První krok k bezodpadovému provozu

Zašlete nám složení vašeho odpadu.

Napište nám

Kontaktujte nás: