Úvod

Hutní odpad opět surovinou

Vyrobíme z hutních odpadů kvalitní vstupní surovinu EcolBriq®, na míru Vašemu agregátu. Máme evropský patent na recyklaci i toho nejobtížněji zpracovatelného odpadu.

RECYKLOVATELNÉ ODPADY

EcolBriq®

plnohodnotná náhrada vstupních surovin vyrobená z odpadů a vedlejších produktů

Vstupní suroviny
20%
vstupních surovin nahrazeno
EcolBriq®
Vstupní suroviny
Výroba
-575
kg CO2e/t Fe
snížení uhlíkové stopy
Výroba
Produkty
97%
výtěžnost
kovu z EcolBriq®
Produkty
EcolBriq®
85%
Fecelkem
v EcolBriq®
EcolBriq®
Odpad z výroby
0
poplatky
za skládkování
Odpad z výroby

Zisk zrozený z odpadu

Z vašeho hutního odpadu vyrobíme kvalitní vstupní surovinu EcolBriq® , která nahradí část metalických vstupních surovin ve vašem hutním agregátu. Optimalizujeme složení EcolBriq® dle vašich požadavků tak, abychom zefektivnili vaši výrobu, využití materiálů a snížili emise CO2. EcolBriq® je aplikovatelná do různých typů pecí: od malých kuploven ve slévárnách, tandemové pece, elektrické obloukové pece, konvertory až po vysoké pece v hutích.

Benefity

 • Zisk z kvalitní vstupní suroviny
 • Redukce nákladů primární vstupní suroviny
 • Redukce nákladů na emisní povolenky
 • Žádné poplatky za skládkování
6x
méně CO2
na výrobu suroviny
12
patentů
a užitných vzorů
900
receptur
EcolBriq®
20
partnerů
ověřilo naši technologii

Dvojnásobné zhodnocení

Srovnání zhodnocení vstupních surovin v hodnotě 1 mil. eur (při cenách 340 eur/t surového Fe a 260 eur/t koksu). Zahrnuje redukci nákladů na emisní povolenky a koks.

(v mil. EUR)

 
Fe pelety
Primární surovina
EcolBriq®
Cirkulární vsázka
HBI
Hot Briquetted Iron

Snížení uhlíkové stopy

Snížení uhlíkové stopy výroby vstupní suroviny pro vysokou pec. Studený proces a využití odpadních materiálů výrazně snižuje emise CO2 při výrobě vstupních surovin.
– 575 kg CO2e/t Fe
Vzhledem k aglomerátu
Uhlíková stopa výroby vstupní suroviny do vysoké pece

EcolBriq® na míru

Vlastnosti briket EcolBriq® ladíme dle potřeby každého zákazníka, na základě dostupného odpadu, druhů pece či potřebných vlastností vstupní suroviny. Vždy však ručíme za to, že se EcolBriq® stane kvalitní kostrou vaší taveniny v peci a ne zátěží pro filtry.

Benefity

 • Výborný poměr pevnost/tavitelnost
 • Minimální zátěž pro filtry pecí
 • Minimum pojiv a aditiv
 • Až 97% výtěžnost
 • Recyklace prachového i kusového odpadu

Reference a partneři

Vaše vlastní výrobní linka

Proměňte váš odpad v kvalitní vstupní surovinu, aniž by opustil váš výrobní závod. Poskytujeme nejen zpracování odpadu na naší centrální lince, ale můžeme zajistit produkci vsázky EcolBriq® na klíč přímo u vás. Zasvětíme vás do celého procesu, veškerého know-how a instalujeme vaší vlastní výrobní linku.

Benefity

 • Plně automatizovaná linka
 • 1 linka, až 10 druhů odpadů
 • Žádná doprava
 • Výrobní kapacita – až 500 kt/rok

Vaše receptura do tří měsíců

2.
týden
Analýza

Přijmeme cca 100 kg–1 t materiálu do výrobny, zahájíme první testy a pokusy s materiálem. Hledáme optimální výrobní postupy.

5.
týden
První vzorky

Vyvineme recepturu vaší vsázky EcolBriq® na míru. Obvykle se jedná o cca 5 druhů briket z každé zamýšlené výrobní šarže.

10.
týden
Testy a obohacení

Odzkoušíme ve vašem agregátu a doladíme recepturu dle vašich požadavků.

15.
týden
Začátek výroby finálního produktu

Zahájíme sériovou výrobu briket s vaší recepturou na naší výrobní lince.

2.
týden
Analýza

Přijmeme cca 100 kg–1 t materiálu do výrobny, zahájíme první testů a pokusy s materiálem. Hledáme optimální výrobní postupy.

5.
týden
První vzorky

Vyvineme recepturu vaší vsázky EcolBriq® na míru. Obvykle se jedná o cca 5 druhů briket z každé zamýšlené výrobní šarže.

10.
týden
Testy a obohacení

Odzkoušíme ve Vašem agregátu a doladíme recepturu dle vašich požadavků.

11.
týden
Návrh Vaší linky

Navrhneme konstrukci linky přímo pro váš provoz.

16.
týden
Zahájení výroby linky

Výroba prvních částí automatické linky.

16.–50.
týden
Instalace linky

Vaše linka stojí na místě a je plně připravena.

53.
týden
Zahájení vlastní výroby

vsázky EcolBriq®.

Objevíme hodnotu vašeho odpadu

Svěřte se nám, jaký typ odpadu vytváří váš provoz a my pro vás navrhneme recepturu pro výrobu EcolBriq® dle vašich potřeb. Vznikne tak vaše unikátní EcolBriq® briketa.

Napište nám

Kontaktujte nás: