Intro

Wełna mineralna w gospodarce o obiegu zamkniętym

Potrafimy przetworzyć 100% odpadów wytwarzanych podczas produkcji wełny mineralnej. Korzystając z technologii EcolBriq®, zbrykietujemy frakcje podsitowe boksytu i wszystkich odpadów produkcyjnych.

ODPADY przetwarzalne

 

 

EcolBriq®

pełnowartościowy zamiennik boksytu i bazaltu wytworzony z Państwa odpadów i produktów ubocznych

Surowce wejściowe
45%
zastąpione
przez EcolBriq®
Surowce wejściowe
Produkcja
100%
przetworzonych
odpadów produkcyjnych
Produkcja
Produkty
 CO2
zmniejszenie
śladu węglowego produktu
Produkty
EcolBriq®
aż z70%
się EcolBriq®
składa z odpadów
EcolBriq®
Odpad produkcyjny
 0PLN 
opłat
za składowanie
Odpad produkcyjny

Zysk zrodzony z odpadów

Zbrykietujemy Państwa odpady produkcyjne, aby mogły one zastąpić część surowców wejściowych w Państwa agregacie. EcolBriq® może zawierać różne rodzaje wełny mineralnej (w tym II jakość), a także pozostałości kruszywa, lawę spod pieców, boksyt, bazalt, koks itp.

Korzyści

 • Wysokiej jakości surowiec wejściowy
 • Zmniejszenie zużycia boksytu i innych surowców
 • Redukcja CO2
 • Pełny recykling odpadów produkcyjnych
 • Redukcja kurzu

Wprowadzenie zakładu bezodpadowego

Dzięki naszym własnym badaniom opracowaliśmy EcolBriq®, który przetwarza 100% odpadów powstających przy produkcji wełny mineralnej. Pierwotnie wełna mineralna była produkowana wyłącznie z surowców naturalnych, a odpady składowano na wysypiskach.
70%
EcolBriq® składa się z odpadów
z wełny mineralnej, lawy spod pieców i frakcji podsitowej boksytu lub bazaltu
30tys.
t/rok
odpadów z produkcji
bez potrzeby składowania
1000
ciężarówek rocznie
zaoszczędzenie transportu
300tys.
t
materiału poddanego recyklingowi
od 2003

EcolBriq® dostosowany do Państwa potrzeb

Właściwości brykietów EcolBriq® dostosowujemy do potrzeb każdego klienta, na podstawie dostępnego odpadu, rodzajów pieców lub wymaganych właściwości surowca wejściowego. Zawsze jednak gwarantujemy, że EcolBriq® stanie się wysokiej jakości fundamentem Państwa stopu w piecu, a nie obciążeniem filtrów.

Korzyści

 • Doskonały stosunek wytrzymałości do topliwości
 • Minimalne obciążenie filtrów pieca
 • Minimum pojiv a aditiv
 • Zakład bezodpadowy
 • Przetwarzanie odpadów drobnych i pyłowych
 • Możliwość recyklingu wszystkich rodzajów waty

Referencje

Państwa własna linia produkcyjna

Zamień swoje odpady w wysokiej jakości surowiec wejściowy bez konieczności opuszczania zakładu produkcyjnego. Zapewniamy nie tylko przetwarzanie odpadów na naszej linii centralnej, ale możemy również zorganizować produkcję wsadu EcolBriq® pod klucz bezpośrednio u Państwa. Wtajemniczymy Państwa do całego procesu, całego know-how i zainstalujemy Państwa własną linię produkcyjną.

Benefity

 • W pełni zautomatyzowana linia
 • 1 linia, aż 10 rodzajów odpadów
 • Żaden transport
 • Zdolność produkcyjna - do 100 kt rocznie

Państwa Receptura w ciągu trzech miesięcy

2.
tydzień
Analiza

Przyjmiemy około 100 kg – 1t materiału do produkcji, rozpoczynamy pierwsze testy i eksperymenty z materiałem. Szukamy optymalnych procesów produkcyjnych.

5.
tydzień
Pierwsze próbki

Opracujemy recepturę wsadu EcolBriq® dostosowaną do Państwa potrzeb. Z każdej planowanej partii produkcyjnej jest zazwyczaj około 5 rodzajów brykietów.

10.
tydzień
Testy i wzbogacenie

Przetestujemy w Państwa agregacie i dostosujemy recepturę zgodnie z Państwa wymaganiami.

15.
tydzień
Rozpoczęcie produkcji produktu końcowego

Rozpoczniemy seryjną produkcję brykietów z Państwa recepturą na naszej linii produkcyjnej.

2.
tydzień
Analiza

Przyjmiemy około 100 kg – 1t materiału do produkcji, rozpoczynamy pierwsze testy i eksperymenty z materiałem. Szukamy optymalnych procesów produkcyjnych.

5.
tydzień
Pierwsze próbki

Opracujemy recepturę wsadu EcolBriq® dostosowaną do Państwa potrzeb. Z każdej planowanej partii produkcyjnej jest zazwyczaj około 5 rodzajów brykietów.

10.
tydzień
Testy i wzbogacenie

Przetestujemy w Państwa agregacie i dostosujemy recepturę zgodnie z Państwa wymaganiami.

11.
tydzień
Projekt Państwa linii

Zaprojektujemy linię bezpośrednio dla Państwa zakładu.

16.
tydzień
Rozpoczęcie produkcji linii

Produkcja pierwszych części linii automatycznej.

16.–50.
tydzień
Montaż linii

Linia jest zamontowana w Państwa zakładzie i w pełni przygotowana.

53.
tydzień
Produkcja seryjna

Rozpoczęcie własnej produkcji wsadu EcolBriq®.

Pierwszy krok do zakładu bezodpadowego

Prosimy o przesłanie składu Państwa odpadów.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami