CZ | ENPL

Úvod

   Společnost PROGRES Ekotech s.r.o., je producentem briket zpracovávaných z přírodních materiálů. Výsledný produkt slouží jako vsázka při výrobě izolační vaty pro stavebnictví. Pro zákazníky jsou vyráběny rovněž brikety nauhličovací, resp. energetické, jejichž základem je podsítný koks nebo antracit.

   Souběžně s průběžnými modernizacemi technologických postupů hlavní výroby probíhá rovněž vývoj briketace hutních odprašků, kalů, okují a třísek z obrábění feritických materiálů i provádění praktických zkoušek využití v hutních agregátech u potencionálních zákazníků.

   Zkusovění uváděných materiálů, umožňující opětovné využití v nich obsažených kovových částic formou recyklace v hutním cyklu, je nejen ekonomicky efektivní, ale podílí se i na významném zlepšení životního prostředí. Význam tohoto způsobu zpracování neustále roste i v souvislosti se zvyšujícími se poplatky za uložení těchto jinak nezpracovatelných hutních odpadů. Zvyšují se rovněž poplatky za manipulaci s nimi a dopravu. Přitom kapacita vhodných úložišť je nedostatečná. Roční výskyt odpadů z hutní, ale i strojírenské výroby je již v současnosti vysoký a nadále poroste, neboť moderní technologie, sloužící k čištění spalin a chladících vod jsou stále účinnější. Využití takových technologií je podporováno platnými předpisy EU, které jednotlivé členské země nutí respektovat ekologické normy a to včetně poplatků za uložení odpadů. Výše poplatků neustále stoupá a ten, kdo podcení přípravu způsobů zpracování odpadů a nebude mít tento problém technicky a ekonomicky řešen, se může ve velmi krátké době, a to v rozmezí 3 – 5 let, dostat do situace, kdy náklady za pouhé uložení se pro něho stanou likvidačními.

   PROGRES Ekotech, s.r.o. postupně navyšuje počet vyvinutých solidifikačních receptur a v současné době je schopen zákazníkům nabídnout více než 410 prakticky ověřených výrobních postupů a zajistit výrobu briket podle konkrétních požadavků. Zákazníkům jsou nyní nabízeny brikety ve dvou základních tvarech. Jedná se buď o šestihran, nebo o briketu válcovitého tvaru, přitom výška vyráběných briket je flexibilní. Vývoj je samozřejmě technicky i ekonomicky náročný, a proto jsou vyvinuté receptury a postupy patentově kryty jak patenty českými a mezinárodním patentem tak užitnými vzory.

   Technologie briketace, vyvinutá ve společnosti Progres Ekotech, s.r.o., se opírá o dlouhodobé zkušenosti s briketováním fyzikálně různorodých materiálů. Briketovat umíme materiály od jemných a suchých až po materiály s vysokým obsahem volné a vázané vody, jílovité konzistence, případně sedimentačního charakteru. Pro každý takový materiál je vždy vyvinuta vlastní receptura a při výrobě briket podle takové receptury je kladen velký důraz na spolupráci s technology, resp. metalurgy odběratele.

   Výsledky pokusných briketací jsou testovány ve VÚHŽ Dobrá a.s. i na VŠB-TU Ostrava.© 2008 Progres Ekotech, s.r.o.    |    endy    |    Valid HTML 4.01 Strict    |   Valid CSS    |   SEO servis
TOPlist