K2 Portfolio

Boksytowy piasek frakcji 0 – 0,5mm

Wymagania klienta:

kształt i rozmiar
odporność na ciśnienie
odporność na ścieranie
odporność na mróz
stały skład chemiczny

Opis produktu:

Brykiety boksytowe produkuje się jako wsad w celu osiągnięcia produktu końcowego, w tym wypadku waty mineralnej. Wata mineralna jest produktem, który musi odpowiadać surowym normom higienicznym, pożarowym, ekologicznym i cieplnym. Dlatego brykiet zawierać musi dokładnie przez klienta określone ilości poszczególnych pierwiastków, na przykład glinu i żelaza. Na życzenie klienta według jego potrzeb firma stworzyła homogeniczny brykiet, który dokładnie odpowiada wszystkim wymaganiom odbiorcy.

Drobny koks frakcji 0 – 40mm, antracyt frakcji 0 – 20mm

Wymagania klienta:

kształt i rozmiar
odporność na ciśnienie
odporność na ścieranie
wysoka wygrzewność
stały skład chemiczny

Opis produktu:

Brykiety wyprodukowane z mieszanki drobnego koksu i antracytu mają podobne właściwości jak brykiety produkowane tylko z samego przesiewanego koksu. Antracyt dodaje się na zamówienie klienta, by osiągnięto jeszcze większą wygrzewność.

Drobny koks oraz żeliwne opiłki

Wymagania klienta:

kształt i rozmiar
odporność na ciśnienie
odporność na ścieranie
wilgotność do 4%
minimum substancji łączącej

Opis produktu:

Brykiety wyprodukowane z drobnych opiłków powstających podczas obróbki oraz z drobnego koksu służy do efektywnego wykorzystania drobnych frakcji koksu. Chodzi o substancje, które dotychczas nie mogły być wykorzystane bezpośrednio w procesie hutniczym. Dzięki kształtowi, rozmiarom oraz wytrzymałości zastępują klasyczny koks metalurgiczny, są w stanie przejąć również funkcję konstrukcji hutniczego wyłożenia i umożliwiają wykorzystanie odpowiedniego potencjału energetycznego, jednocześnie dochodzi do recyklacji surowców wtórnych.

Te brykiety są już wypróbowane w praktyce u klientów i planuje się ich regularne zastosowanie ze stopniowym zwiększaniem ilości.

Drobny koks po przesiewie, frakcja 0 – 40 mm

Wymagania klienta:

kształt i rozmiar
odporność na ciśnienie
odporność na ścieranie
wysoka wygrzewność
minimum substancji łączącej
stały skład chemiczny

Opis produktu:

Brykiety wyprodukowane są z drobnego koksu, służą do efektywnego wykorzystania drobnych frakcji koksu, które dotychczas nie mogły być wykorzystane bezpośrednio w procesie hutniczym. Dzięki kształtowi, rozmiarom oraz wytrzymałości zastępują klasyczny koks metalurgiczny, są w stanie przejąć również funkcję konstrukcji hutniczego wyłożenia i umożliwiają wykorzystanie odpowiedniego potencjału energetycznego. Brykiety z drobnego koksu są w stanie zastąpić nawet 20% hutniczego koksu, przy czym ich cena zazwyczaj wynosi mniej niż połowę.

Te wypróbowane brykiety z drobnego koksu sprawdziły się już u klientów a o jego jakości świadczą powtarzające się zamówienia.

Odpady szlifowania, opiłki oraz zanieczyszczenia powstałe podczas obróbki metalu

Wymagania klienta:

kształt i rozmiar
odporność na ciśnienie
odporność na ścieranie
wilgotność do 4%
temperatura topnienia wyższa niż 1150˚C
Czynnik redukcyjny (na życzenie klienta)

Opis produktu:

Brykiet wyprodukowany jest z materiałów powstałych podczas obróbki metalu. Chodzi tutaj o odpady metalowe, który z powodu nieodpowiedniej jednostkowości nie nadaje się do recyklacji a zarazem stanowi problem przy magazynowaniu. Brykiety zawierają do 85% metalicznego Fe, które dzieki brykietowaniu w pełni daje się recyklować w procesie hutniczym. Dalej brykiet zawiera 6-12% substancji łączącej, która jest chemicznie neutralna, nie ma wpływu na proces hutniczy. Sposób użycia substancji, dawkowanie oraz własna produkcja brykietów podlega patentowi. Na życzenie klienta można dodać czynnik redukcyjny.

Nanosy z pieca, proch koksowy, odpad powierzchniowy itp.

Wymagania klienta:

kształt i rozmiar
odporność na ciśnienie
odporność na ścieranie
wilgotność do 4%
temperatura topnienia wyższa niż 1150˚C

Opis produktu:

Chodzi o wieloskładnikowy brykiet wyprodukowany z materiałów mieszanych w stosunku wymaganym przez klienta. Brykiet wyprodukowany jest z nanosów dostarczonych przez klienta, dalej z koksowego prochu, ew. innych substancji według wymagań klienta oraz substancji łączącej, która jest chemicznie neutralna, nie ma wpływu na proces. Ilość substancji łączącej waha się od 8% do 16%. Sposób użycia substancji, dawkowanie oraz własna produkcja brykietów podlega patentowi.

Przeróbka nanosów na brykiety umożliwia wtórne wykorzystanie zawartych w nich substancji ferretycznych w procesie hutniczym. Znaczna oszczędność polega również na tym, że nanosy nie muszą być trwale deponowane.

Hutnicze nanosy i nadziarno po przesiewie

Wymagania klienta:

kształt i rozmiar
odporność na ciśnienie
odporność na ścieranie
wilgotność do 4%
temperatura topnienia wyższa niż 1150˚C
czynnik redukcyjny (na życzenie klienta)

Opis produktu:

Brykiet wyprodukowany jest z hutniczych ferretycznych nanosów oraz nadziarna, w stosunku 1:1, dostarczonych przez klienta, oraz substancji łączącej, która jest chemicznie neutralna, nie ma wpływu na proces hutniczy, oraz innych substancji dodanych na życzenie klienta. Ilość substancji łączącej waha się od 12% do 16%. Sposób użycia substancji, dawkowanie oraz własna produkcja brykietów podlega patentowi.

Przeróbka nanosów oraz produktów górnych po przesiewie na brykiety umożliwia wtórne wykorzystanie zawartych w nich substancji ferretycznych w procesie hutniczym. Znaczna oszczędność polega również na tym, że nadziarna nie muszą być długo składowane, co właśnie w ich przypadku bywa problemowe.

Hutnicze ferretyczne nanosy po przesiewie

Wymagania klienta:

kształt i rozmiar
odporność na ciśnienie
odporność na ścieranie
wilgotność do 4%
temperatura topnienia wyższa niż 1150˚C

Opis produktu:

Brykiet wyprodukowany jes z hutniczego nanosu ferretycznego dostarczonego przez klienta oraz substancji łączącej, która jest chemicznie neutralna, nie ma wpływu na proces hutniczy. Jej ilość waha się od 8% do 16%. Sposób użycia substancji, dawkowanie oraz własna produkcja brykietów podlega patentowi.

Przeróbka na brykiety umożliwia wtórne wykorzystanie zawartych w nich substancji ferretycznych w procesie hutniczym. Znaczna oszczędność spoczywa również w tym, że nadziarna nie muszą być trwale deponowane.

Hutniczy ferretyczny produkt górny po przesiewie

Wymagania klienta:

kształt i rozmiar
odporność na ciśnienie
odporność na ścieranie
wilgotność do 4%
temperatura topnienia wyższa niż 1150˚C

Opis produktu:

Brykiet zrobiony jest z ferretycznych nadziaren, powstających podczas przetopu w piecach hutniczych, dostarczanych przez klienta, z dodatkiem koksu w ilości do 12% oraz z substancji wiążącej, która jest chemicznie neutralna i nie wpływa na proces hutniczy. Jej ilość waha się od 12% do 18%. Sposób użycia substancji, jak i dawkowanie oraz własna produkcja brykietów podlega patentowi.

Przeróbka na brykiety umożliwia wtórne wykorzystanie zawartych w nich substancji ferretycznych w procesie hutniczym. Znaczna oszczędność spoczywa również w tym, że nadziarna nie muszą być trwale składowane.