K2 Portfolio

Bauxitový písek frakce 0 - 0,5 mm
08 čec 2016

Bauxitový písek frakce 0 - 0,5 mm

Požadavky zákazníka:

stálé chemické složení
tvar a velikost
pevnost v tlaku
otěruvzdornost
mrazuvzdornost

Popis výrobku:

Bauxitové brikety jsou vyráběny jako vsázka k získání finálního výrobku, v tomto případě minerální vaty. Minerální vata je výrobek, který musí odpovídat přísným hygienickým, požárním, ekologickým a tepelným normám. Proto briketa musí obsahovat zákazníkem přesně definovaná množství jednotlivých prvků, například hliníku a železa. Dle přání a potřeb zákazníka firma proto vytvořila homogenní briketu, která přesně odpovídá všem požadavkům odběratele.

Podsítný koks frakce 0 – 40 mm, antracit frakce 0 - 20 mm

Požadavky zákazníka:

stálé chemické složení
tvar a velikost
pevnost v tlaku
otěruvzdornost
vysoká výhřevnost

Popis výrobku:

Brikety vyrobené ze směsi podsítného koksu a antracitu mají obdobné vlastnosti jako brikety vyráběné jen ze samostatného podsítného koksu. Antracit je přidáván na základě požadavku zákazníka proto, aby bylo dosaženo ještě vyšší výhřevnosti.

Podsítný koks a litinová tříska
08 čec 2016

Podsítný koks a litinová tříska

Požadavky zákazníka:

tvar a velikost
pevnost v tlaku
otěruvzdornost
vlhkost do 4%
minimální množství pojiva

Popis výrobku:

Brikety vyrobené z drobné litinové třísky vznikající při obrábění a z podsítného koksu slouží k efektivnímu využití jemných frakcí koksu. Jedná se o látky, které doposud nemohly být v hutním procesu přímo použity. Svým tvarem, velikostí i pevností nahrazují klasický metalurgický koks, jsou schopny převzít i funkci konstrukce hutní vsázky, umožňují využít příslušný energetický potenciál a zároveň dochází k recyklaci druhotných surovin.

Tyto brikety jsou již provozně odzkoušeny u zákazníků a plánuje se jejich pravidelné nasazení s postupným navyšováním množství.

Podsítný koks frakce 0 - 40 mm

Požadavky zákazníka:

stálé chemické složení
tvar a velikost
pevnost v tlaku
otěruvzdornost
vysoká výhřevnost
minimální množství pojiva

Popis výrobku:

Brikety vyrobené z podsítného koksu slouží k efektivnímu využití jemných frakcí koksu, které doposud nemohly být v hutním procesu přímo použity. Svým tvarem, velikostí i pevností nahrazují klasický metalurgický koks, jsou schopny převzít i funkci konstrukce hutní vsázky a umožňují využít příslušný energetický potenciál. Brikety z podsítného koksu dokáží nahradit až 20% slévárenského koksu, při čemž jejich cena je zpravidla méně než poloviční.

Tyto brikety z podsítných frakcí koksu jsou již dlouhodobě odzkoušeny u zákazníků a o jejich výhodách a kvalitě svědčí opakované objednávky.

Obrusy, třísky a okuje vzniklé při obrábění kovu
08 čec 2016

Obrusy, třísky a okuje vzniklé při obrábění kovu

Požadavky zákazníka:

tvar a velikost
pevnost v tlaku
otěruvzdornost
vlhkost do 4%
bod tavení vyšší než 1150° C
redukční činidlo ( na přání zákazníka )

Popis výrobku:

Briketa je vyrobena z odpadních materiálů vznikajících při obrábění kovu. Jedná se o kovový odpad, který je z důvodu nevhodné kusovosti nepoužitelný při recyklaci a rovněž problematický při skládkování. Brikety dosahují až 85% metalického Fe, které lze díky briketaci plnohodnotně recyklovat v hutním procesu. Dále briketa obsahuje 6-12% pojiva, což je látka chemicky neutrální, neovlivňující hutní proces. Způsob použití pojiva, dávkování a vlastní výroba briket podléhá patentovému krytí. Na přání zákazníka lze přidat redukční činidlo.

Hutní kovonosné odprašky

Požadavky zákazníka:

tvar a velikost
pevnost v tlaku
otěruvzdornost
vlhkost do 4%
bod tavení vyšší než 1150° C

Popis výrobku:

Briketa je vyrobena z kovonosných odprašků vznikajících při tavení v hutních pecích dodávaných zákazníkem, dále z přídavku koksu v množství do 12% a z pojiva, což je látka chemicky neutrální, neovlivňující hutní proces. Její množství je od 12 do 18%. Způsob použití pojiva, dávkování a vlastní výroba briket podléhá patentovému krytí.

Zpracování do briket umožní využít v nich obsažené kovonosné látky opakovaně v hutním procesu. Významná úspora spočívá také v tom, že odprašky nemusí být trvale deponovány.

VP kaly, koks prach, okuje atd.
04 srp 2015

VP kaly, koks prach, okuje atd.

Požadavky zákazníka:

tvar a velikost
pevnost v tlaku
otěruvzdornost
vlhkost do 4%
bod tavení vyšší než 1150° C

Popis výrobku:

Jedná se o vícesložkovou briketu vyrobenou poměrově a materiálově dle požadavků zákazníka. Briketa je vyrobena z vysokopecního kalu dodaného zákazníkem, koksového prachu, okují, případně dalších látek dle požadavku zákazníka a pojiva, což je látka chemicky neutrální, neovlivňující hutní proces. Její množství je od 8 do 16%. Způsob použití pojiva, dávkování a vlastní výroba briket podléhá patentovému krytí.

Zpracování kalů do briket umožní využít v nich obsažené kovonosné látky opakovaně v hutním procesu. Významná úspora spočívá také v tom, že kaly nemusí být trvale deponovány.

Hutní kaly a hutní odprašky
04 srp 2015

Hutní kaly a hutní odprašky

Požadavky zákazníka:

tvar a velikost
pevnost v tlaku
vlhkost do 4%
bod tavení vyšší než 1150° C
redukční činidlo ( na přání zákazníka )

Popis výrobku:

Briketa je vyrobena z hutních kovonosných kalů a odprašků v poměru 1:1 dodaných zákazníkem a pojiva, což je látka chemicky neutrální, neovlivňující hutní proces a dalších přísad dle přání zákazníka. Množství pojiva je od 12 do 16%. Způsob použití pojiva, dávkování a vlastní výroba briket podléhá patentovému krytí.

Zpracování kalů a odprašků do briket umožní využít v nich obsažené kovonosné látky opakovaně v hutním procesu. Významná úspora spočívá také v tom, že kaly a odprašky nemusí být trvale deponovány, což je zvláště v případě hutních odprašků problematické.

Hutní kovonosné kaly z odprášení KKO
04 srp 2015

Hutní kovonosné kaly z odprášení KKO

Požadavky zákazníka:

tvar a velikost
pevnost v tlaku
otěruvzdornost
vlhkost do 4%
bod tavení vyšší než 1150° C

Popis výrobku:

Briketa je vyrobena z hutního kovonosného kalu dodaného zákazníkem a pojiva, což je látka chemicky neutrální, neovlivňující hutní proces. Její množství je od 8 do 16%. Způsob použití pojiva, dávkování a vlastní výroba briket podléhá patentovému krytí.

Zpracování kalů do briket umožní využít v nich obsažené kovonosné látky opakovaně v hutním procesu. Významná úspora spočívá také v tom, že kaly nemusí být trvale deponovány.